SEK

SEK meglere, hva er det? Hvilke funksjoner som gjør SEK utføre?

Megler
Rating
Informasjon
Spredning
439.8
Rating
3 0 4
Reviews
$0
Min. Innskudd
1:30
Maks. skulder
Spredning
435
Rating
2 2 1
Reviews
$0
Min. Innskudd
1:50
Maks. skulder
Spredning

United States securities and exchange Commission The United States Securities and Exchange Commission (SEC), et Byrå av den AMERIKANSKE regjeringen, er den viktigste organ med ansvar for å overvåke og regulere det AMERIKANSKE verdipapirmarkedet. Kommisjonen ble etablert i 1934 under President Roosevelt. Hensikten med Kommisjonen var å gjenopprette investorenes tillit i aksjemarkedet under den store depresjonen. Den første Formann i SEK, var Joseph Kennedy, far til fremtidig President John F. Kennedy.

Kommisjonen ble etablert under Securities Exchange Act av 1934. I tillegg til denne loven, Kommisjonens virksomhet er regulert av følgende vesentlige lover:

  • Securities act (Securities Act av 1933)
  • Tillit Indenture Handle 1939)
  • Investeringsselskapet Handle 1940)
  • Investment rådgivere Act 1940)
  • Sarbanes - Oxley act of 2002)

For tiden Leder av Kommisjonen er Jay Clayton, oppnevnt av President Donald trump og godkjent av det amerikanske Senatet.