MiFID-Direktivet

Megler
Rating
Informasjon
Spredning
388
Rating
1 1 1
Reviews
$200
Min. Innskudd
1:500
Maks. skulder
Spredning
382
Rating
7 0 3
Reviews
$0
Min. Innskudd
1:200
Maks. skulder
Spredning
370
Rating
1 1 0
Reviews
$10000
Min. Innskudd
1:100
Maks. skulder
Spredning
348.8
Rating
231 18 0
Reviews
$500
Min. Innskudd
1:500
Maks. skulder
Spredning
319.6
Rating
6 0 0
Reviews
$50
Min. Innskudd
1:50
Maks. skulder
Spredning
267.2
Rating
7 0 1
Reviews
$500
Min. Innskudd
1:300
Maks. skulder
Spredning
256
Rating
1 0 1
Reviews
$10000
Min. Innskudd
1:100
Maks. skulder
Spredning

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er Direktivet "markets in financial instruments" som er utviklet av EU med deltakelse av den Britiske regulator FCA i 2007 for medlemslandene i den Europeiske Union. Tidligere Direktivet "On investment services" Investment Services Directive (ISD), men det mistet kraft i forbindelse med dannelsen av den Europeiske Union. Hovedformålet med MiFID er å harmonisere regelverk i finanssektoren for alle 28 land i EU og de tre landene som tilhører den Europeiske økonomiske samarbeidsområde (Norge, Island og Liechtenstein). Men hvert land kan skape sine egne styringsorgan og problemet sitt Direktiv, for eksempel, FCA STORBRITANNIA, CySEC i Kypros, BaFIN i Tyskland etc. er Viktig for aktiviteten på disse regulatorer var i samsvar med strukturen i MiFID.

Mål og formål av MiFID

Hovedformålet med MiFID er å regulere transaksjoner på det Europeiske stock exchange, og gir maksimal beskyttelse til sine deltakere. Direktivet gjelder for alle EU-land og er bindende. Som markedet er ikke på plass, etter en viss tid gjeldende Direktiv som var nødvendig for å gjøre endringer. Så det er et nytt Direktiv, MiFID 2, som ble en videreføring av tidligere regler. Det ble utviklet av en spesiell Kommisjon med deltakelse av G-20 i 2011. Det nye Direktivet utvidet tjenestene som er tilgjengelig på markedet i exchange transaksjoner, definerer krefter regulerende organer og endringer i krav til investorer.

MiFID stiller følgende krav og oppgaver:

  • Finansinstitusjoner er pålagt å dele alle kunder i ulike kategorier. Takket være dette, kan selskapet er interessert i bevissthet om sine kunder i finansiell feltet, og tilbyr passende for sine tjenester, som øker nivået av beskyttelse av investeringer;
  • Gjennomføringen må skje umiddelbart, MShvis forespørselen er sendt av kunden.
  • Alle finansielle institusjoner må informere kundene om betingelser for trading i sin helhet;
  • MiFID bidrar til etableringen av et gjennomsiktig indre marked, noe som gir deltakerne mer gunstige vilkår for handel;
  • Under MiFID utstedelse av lisenser til finansinstitusjoner som opererer i territoriet til den Europeiske Union, og utførte sin overvåking og regulering;
  • Sett normer som er bindende for alle finansinstitusjoner.

Det bør bemerkes at omfanget av MiFID er i hovedsak spredt på aksjer, råvarer, råvare-og futures-markedene. Med hensyn til Forex-markedet, drift av forsikring byråer og Amatør tilbydere, samt transaksjoner og drift av sentralbanker, effekten av MiFID ikke gjelder for dem.

Dermed MiFID Direktivet er det viktigste dokument som definerer rettigheter og forpliktelser til finansielle institusjoner og beskytte interessene til investorer. Uten det kan ikke fungere en finansiell institusjon i EU. Men det er ikke en regulator, det kan ikke utstede lisenser og regulere virksomheten til selskapene. MiFID er et sett av regler og forskrifter som gjelder for Europeiske reguleringsmyndigheter når beslutninger med hensyn til en finansiell aktør.