Regulatoriske organisasjon FCMC

Megler
Vurdering
Informasjon
Spre
382
Vurdering
2 1 1
Brukeranmeldelser
$100
Kjæresten min innskudd
1:300
Maks. skulder
Spre

FCMC (Finans-og kapitalmarkedet) er en uavhengig Kommisjon for finansielle markeder og kapitalmarkedene i Latvia, etablert i 1997. I dag den latviske regulator FCMC er en av de strengeste og respektert lovgivende organer i verden, fordi den har et meget bredt spekter av krefter. I tillegg til standard tilbakekalling av lisenser, som er forsømt av mange regulatorer, FCMC gjelder overtredelse av økonomiske lover tvunget utvinning fra store bøter, administrative og strafferettslige straff. Det viktigste oppdraget til Kommisjonen er å sikre kvaliteten på investorbeskyttelsen og øke konkurransen i det finansielle markedet i Latvia.

De viktigste funksjonene til regulator FCMC

  • Lisensiering og kontroll av kommersielle banker, meglerfirmaer, investering og forsikring prosjekter;
  • Sikre stabil drift av finansielle markeder og beskyttelse av investorenes interesser;
  • Samsvar med gjennomføringen av banker og meglere av normer og standarder for finansiell lovgivning;
  • Overvåking av nåværende virksomhet av banker og meglerforetak;
  • Konfliktløsning mellom bedrifter og deres kunder.

Krefter av tilsynsorganer FCMC

  • Tilbakekall av lisens og tvang konkurs i selskapet i tilfelle deteksjon av engasjement i økonomisk svindel;
  • Bruk av stive straffeloven sanksjoner (et slående eksempel er den ukrainske PrivatBank, som hadde til å betale en bot på 2 millioner euro for engasjement i tvilsomme transaksjoner);
  • Administrativ straff (Moldovan Banken Banca Sociala hadde å avfeie fra arbeidet for all forvaltning og betale en anstendig fin);
  • FCMC er en av de få regulatorer som er aktivt samarbeide med rettslige myndigheter i tilfelle av store økonomiske forbrytelser kan gjennomføre en formell etterforskning med påfølgende overføring av saken til efta-domstolen.

Innsikt

Dermed regulatory organisering av FCMC er svært pålitelig tilsynsmyndigheten å utøve kontroll over banker og Forex meglere. For å få en lisens FCMC, er det nødvendig å gjennomgå en grundig revisjon av årsregnskapet og andre dokumenter av selskapet, og i det minste avvik fra den finansielle lovgivning, vil selskapet bli belastet med store straffer. Derfor, tilstedeværelse av megler lisens FCMC angir påliteligheten og integriteten av selskapet.