Hva er Margin call og Stoppe Ut?

Hvis drawdown i kontoen din begynner å nærme seg den del av Innskuddet, megler sender deg et varsel (Margin call) med et forslag om å gjøre ekstra penger på Innskudd. Hvis ikke, og opptrekk fortsetter å øke, og det kommer Stoppe Ut – tvunget lukking av alle stillinger. Vanligvis i handelsforhold av megler er angitt nivåer av marginkrav og stoppe ut som, når den er nådd, avsluttes avtaler.