Hva er forskjellen mellom brokers for skalpering fra andre meglere?

Skalperte eller Pipsing innebærer hyppige åpne handler med ingen minimums ta gevinst. Ikke alle brokers tillate bruk av skalperte. Vanligvis setter de en gang begrensning på varighet av transaksjonen. I dette tilfellet, vil alle transaksjoner som har en varighet på mindre enn et sett med regler, vil det være ugyldig.

Det er imidlertid spesielle brokers for skalpering som offisielt tillate skalpering på Forex. De har lav spredning, øyeblikkelig utførelse og ytelse av trading terminal.