Hva er margin?

Marginen er midler igjen i Innskudd på megleren når du åpner en ny transaksjon. Margin avhengig av å utnytte og volum på transaksjonen. I tilfelle av lukking av posisjonen med et tap på margin er en garanti for en megler for å vinne tilbake det tapte.