Hva Spør, Bud og spredt på Forex?

Be er den pris en selger er villig til å selge et finansielt instrument. Budet er prisen en kjøper er villig til å betale. Spread er forskjellen mellom Be og Bud, faktisk det er meglerens fortjeneste. På den tid kjøpet spre vil bli belastet umiddelbart ved salgskurs, og sluttføring av transaksjonen skjer på tilbudsprisen. På den tiden av salg inngangen er på tilbudsprisen, og sluttføring av transaksjonen og lade en spredning, Ber prisen er brukt. For shopping, ta gevinst bør økes med verdien av spredt, stop-loss trenger ikke å røre. Salg stop-loss er nødvendig for å øke omfanget av den spredte seg så han ikke arbeidet i forkant av tid-take profit trenger ikke å røre. Aktivering av en ventende ordre Kjøpe Stopp vil skje før nivået på kartet på spredningen. Aktivering Selger Stop skjer under nivået på kartet på spredningen. Dette bør tas i betraktning mens handel. Spredningen kan være av to typer:

  1. Fast – spredning verdi forblir uendret og er spesifisert i handelsforhold av megler;

  2. Flytende – verdien av spredningen kan variere avhengig av markedssituasjonen (kan utvide i løpet pressemelding).

På ECN-kontoer spredningen kan være null, i dette tilfellet, megler avgifter Kommisjonen. Dette er spesielt fordelaktig og praktisk i skalperte strategier.